Mở cửa: 09:00 - 20:00   Hỗ trợ: 0866.46.46.88
Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
{[{ getProductById(line.id).name }]} {[{ getProductById(line.id).price_retail | number:0 }]}đ {[{ getProductById(line.id).price_retail * line.quantity| number:0 }]}đ
Tổng tính
Tạm tính {[{ sumCart(true) | number:0 }]}đ
Chi phí giao hàng {[{ 25000 | number:0 }]}
Giảm giá -{[{ (coupon.discount_type == 'vnd' ? coupon.discount_amount : coupon.discount_amount * sumCart(true) / 100) | number:0 }]}đ
Tổng {[{ sumCart() + 25000 | number:0 }]}đ
Thanh toán

Rau hữu cơ thu hoạch trong ngày

Rau hữu cơ từ các vườn liên kết với O-City được thu hoặc và giao đến khách hàng ngay trong ngày để đảm bảo sự tươi mới của rau củ

Giao hàng

O-City có chính sách giao hàng với các đơn hàng trong phạm vi Hà Nội

Công nghệ 4.0

O-City áp dụng các công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất, đặt hàng và công khai minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến với khách hàng