Mở cửa: 09:00 - 20:00   Hỗ trợ: 0866.46.46.88
Giỏ hàng
Sản phẩm:
  • {[{ getProductImageById(line.id) }]}
    {[{ getProductById(line.id).name }]}
    x {[{ line.quantity | number:0 }]}
Chi phí giao hàng: {[{ 25000 | number:0 }]} đ
Tổng tiền: {[{ sumCart() + 25000 | number:0 }]} đ
Vào giỏ hàng

Rau hữu cơ thu hoạch trong ngày

Rau hữu cơ từ các vườn liên kết với O-City được thu hoặc và giao đến khách hàng ngay trong ngày để đảm bảo sự tươi mới của rau củ

Giao hàng

O-City có chính sách giao hàng với các đơn hàng trong phạm vi Hà Nội

Công nghệ 4.0

O-City áp dụng các công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất, đặt hàng và công khai minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến với khách hàng