Open hours: 09:00 - 20:00   Support: 0866.46.46.88

Đổi trả, hoàn tiền

None

Đổi trả, hoàn tiền

-      Thời hạn chấp nhận đổi hoặc trả hàng: trong vòng 03 ngày kể từ khi Quý khách nhận hàng.

-      Miễn phí đổi hoặc trả hàng trong 03 ngày kể từ ngày Quý khách nhận hàng nếu sản phẩm lỗi do nhà cung cấp. Chúng tôi sẽ không hỗ trợ đổi hoặc trả hàng nếu sản phẩm bị lỗi do người sử dụng hoặc do khách hàng trả hàng vì không còn nhu cầu. Thời gian nhận hàng tính trên dấu bưu điện hoặc thời gian nêu trong Phiếu giao hàng.

-      Sản phẩm đổi hoặc trả phải đúng như sản phẩm đã giao tới cho Quý khách:

·         Còn đầy đủ bao bì, nhãn mác

·         Hóa đơn và các chứng từ kèm theo.

·         Sản phẩm khuyến mãi kèm theo (nếu có)

Organic vegetables harvested during the day

Organic vegetables from O-City affiliated gardens are collected or delivered to customers goods within a day to ensure freshness of vegetables

Delivery

O-City has a policy of delivery orders within Hanoi

Techonology 4.9

O-City applies advanced technologies in the production, ordering and transparency of product origin to customers.