Mở cửa: 09:00 - 20:00   Hỗ trợ: 0866.46.46.88
Responsive image

Gói Combo 1

Phù Hợp Gia Đình 2-3 Người
1 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 4.5kg
 • 6 loại Rau hữu cơ
 • 4 loại Củ, Quả
 • 3 loại Rau gia vị
 • 800.000 cho 4 tuần
 • Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký
Responsive image

Gói Combo 2

Phù Hợp Gia Đình 4-5 Người
2 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 3.5kg
 • 6 loại Rau hữu cơ
 • 4 loại Củ, Quả
 • 3 loại Rau gia vị
 • 1.250.000 cho 4 tuần
 • Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký
Responsive image

Gói Combo 3

Phù Hợp Gia Đình 5-6 Người
3 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 3kg
 • 6 loại Rau hữu cơ
 • 4 loại Củ, Quả
 • 3 loại Rau gia vị
 • 1.600.000 cho 4 tuần
 • Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký
Responsive image

Gói Combo 1A

Phù Hợp Gia Đình 2-3 Người
1 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 3kg
 • 6 loại Rau hữu cơ
 • 4 loại Củ, Quả
 • 3 loại Rau gia vị
 • 600.000 cho 4 tuần
 • Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký
Responsive image

Gói Combo 2A

Phù Hợp Gia Đình 4-5 Người
2 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 2.5kg
 • 6 loại Rau hữu cơ
 • 4 loại Củ, Quả
 • 3 loại Rau gia vị
 • 950.000 cho 4 tuần
 • Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký

Rau hữu cơ thu hoạch trong ngày

Rau hữu cơ từ các vườn liên kết với O-City được thu hoặc và giao đến khách hàng ngay trong ngày để đảm bảo sự tươi mới của rau củ

Giao hàng

O-City có chính sách giao hàng với các đơn hàng trong phạm vi Hà Nội

Công nghệ 4.0

O-City áp dụng các công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất, đặt hàng và công khai minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến với khách hàng